Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach z dnia 04 stycznia 2021r.

W sprawie wyznaczenia miesiąca lipca miesiącem urlopowym, w którym placówka będzie nieczynna.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zgodnie z § 17 Regulaminu organizacyjnego Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach zarządzam, co następuje:

§1.

W terminie od 01 do 31 lipca 2021r. Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach nie będzie świadczył usług opiekuńczych.

§2.

Personel żłobka w w/w okresie wykorzysta urlop wypoczynkowy.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach.

Dyrektor Żłobka

Anna Stosiek