Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 2/2021 Dyrektora Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach z dnia 04 stycznia 2021r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego za świąteczną sobotę

Na podstawie Art.130, §2 i 3 kodeksu pracy, zarządzam, co następuje:

§1.

Wyznaczam zamiennie dzień wolny od pracy dla pracowników Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach w związku z wystąpieniem święta w sobotę, 01 maja 2021r. oraz 25 grudnia 2021r., będącą dniem wolnym od pracy.

§2.

Wykaz dni wolnych przysługujących poszczególnym pracownikom za 01 maja 2021r. stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3.

Dniem wolnym dla pracowników Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach za święto wypadające w sobotę 25 grudnia 2021r., wyznaczam dzień 24 grudnia 2021r. (piątek)

§4.

Niniejsze zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor Żłobka

Anna Stosiek